" "

 

 

2004

 

επικοινωνα | αρχικ

   
 

 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΝΕΑ
ΔΙΟΙΚ/ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

   

Με τον ξεριζωμ των Ρωμιν της Μικρς Ασας, απο τις γενντηρες τους το 1922, να μεγλο μρος αυτν φθασαν σαν πρσφυγες στη Θεσσαλονκη, που οι ταλαιπωρες , οι αρρστιες και η ασιτα τους μστιζαν τον πρτο καιρ.

Καθς μως κυλοσε ο χρνος και ρχισαν σιγ σιγ να συνρχονται, ρχισαν να ιδρουν και τους πρτους πολιτιστικος συλλγους στους οποους συνθιζαν να δνουν το νομα των χαμνων πατρδων τους.

νας απ' τους πρτους αυτος συλλγους (της Θεσσαλονκης) ταν και η Μικρασιατικ Λσχη που ιδρθηκε το 1925 και εχε τα γραφεα της στην Παλαι Παραλα στον αρ. 45.

Με την προδο του χρνου, ο μεγαλτερος αριθμς των μελν της που αποτελονταν απ πρσφυγες της Σμρνης και των γρω περιοχν της, θλησαν να ασχοληθον περισστερο με τον πολιτισμ και την ιστορα των χαμνων πατρδων τους και το 1952 δρυσαν τον σλλογο των εκ Σμρνης και περιχρων "ΙΩΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ". Αυτ συστεγαζταν και συνεργαζταν με την Μικρασιατικ Λσχη στα δια γραφεα επ της Παλαις Παραλας στον αρ. 45. Στη συνχεια, για λγους που δεν γνωρζουμε και πιθανν λγω των οικονομικν προβλημτων και λλειψης μελν παρ την συνεργασα των δυο συλλγων, η Μικρασιατικ Λσχη μετφερε τα γραφεα της, για μικρ χρονικ διστημα, στην οδ Π. Π. Γερμανο 2, η δε Ιωνικ Εστα στο μγαρο "Βικτρια" επ της γωνας Τσιμισκ και Κομνηνν. Εν συνεχεα τα δυο σωματεα συστεγστηκαν ξαν, σε γραφεα της οδο Αριστοτλους 20 στο μγαρο του Ο.Σ.Ε., μχρι το τος 1970. Ο πρτος πρεδρος της Ιωνικς Εστας ταν ταυτχρονα και πρεδρος της "Μικρασιατικς Λσχης".

στερα απο χρνια, την Ιωνικ Εστα την βρσκουμε στο ιδιωτικ της γραφεο επ της οδο Β. Ηρακλεου 26, στην οδ Κομvηνν, μετ στην Βενιζλου και κατπιν πολλν προσπαθειν κατρθωσε να αυτοστεγασθε στις σημερινς ιδικτητες εγκαταστσεις της που βρσκονται επ της οδο Μ. Ψελλο 16 και Β. Κορνρου, στην Κηφισι.

Η μικρασιατικ Λσχη δεν γνωρζουμε εν υπρχει ακμη και σμερα. Ωστσο, η Ιωνικ Εστα που εναι να απο τα πιο παλαι, μεγλα και γνωστ σωματεα της Θεσσαλονκης, συνεχζει την πολυδιστατη δρση της με σκοπ:

 • Την διατρηση της Μνμης των πραν του Αιγαου Αλησμνητων Ελληνικν Πατρδων.
 • Την διατρηση του Πολιτισμο που μεταλαμπδευσαν οι πατρες μας με την φιξη τους στην Ελλδα απο το 1922-1924.
 • Την Πολιτιστικ Ανπτυξη της πατρδας μας και ιδιατερα, της Μακεδονας & Θρκης. Οι παραπνω στχοι εξυπηρετονται μσα απο μια πλειδα εκδηλσεων πως:
 • Διαλξεις επιφανν ομιλητν απο την Ελλδα και το Εξωτερικ.
 • Προσκυνηματικς εξορμσεις στο εσωτερικ της χρας καθς και στις πραν του Αιγαου Αλησμνητες Ελληνικς Πατρδες της Ιωνας, την Κωνσταντινοπολη, την Αιολδα, την Καππαδοκα, την Θρκη, τον Πντο κ.α.
 • Εκδρομς στα ακριτικ χωρι τη Μακεδονας, της Θρκης και της Ηπερου με την προσφορ βιβλων για τον εμπλουτισμ των βιβλιοθηκν τους.
 • Απονομ τιμητικν διακρσεων σε σπουδαστς που αρστευσαν και σε διακεκριμνους πολτες της Ελλδος.
 • Επσης φιλοτχνησε και τοποθτησε ανδριντα του εθνομρτυρα Αγου Χρυσοστμου Σμρνης στην πλατεα Αγας Σοφας στη Θεσσαλονκη.
 • Φιλοτχνησε και τοποθτησε προτομ του γνωστο Αμερικανο φιλλληνα Γεωργου Χρτον, που ταν πρξενος των Η.Π.Α. στη Σμρνη το 1922.
 • Οργνωσε το Α' Πανελνιο Συνδριο, για τον Ελληνισμ της Μικρς Ασας, το Μρτιο του 1990 σε συνεργασα με τo Αριστοτλειο Πανεπιστμιο Θεσσαλονκης, το οποο διεξχθη σε ακαδημακ εππεδο με μεγλη επιτυχα και τυχε πανελλνιας αναγνρισης.
 • Οργνωσε το Β' Πανελλνιο Συνδριο , για τον Ελληνισμ της Μικρς Ασας το Νομβριο του 1992 σε συνεργασα με την Ομοσπονδα Προσφυγικν Σωματεων Ελλδος (Ο.Π.Σ.Ε.), την Ελληνικ Επιστημονικ Εταιρα και τον τομα της Αρχαας και Μεσαιωνικς Ιστορας της Φιλοσοφικς Σχολς του Πανεπιστημου Θεσσαλονκης υπ την αιγδα του Δμου Θεσσαλονκης, για την συμπλρωση 70 ετν απο τη Μικρασιατικ καταστροφ και 40 ετν απο την δρυση της Ιωνικς Εστας Θεσσαλονκης.
  λες οι παραπνω δραστηριτητες της Ιωνικς Εστας τυγχνουν αναγνωρισμνης φμης τσο στην Ελλδα σο και στο εξωτερικ μσω των Ελλνων της Διασπορς.

ΑΡΧΗ

 

Powered by Ioniki Estia